POHYB, cvičenie, chudnutie

POHYB, cvičenie, chudnutie

Význam pohybu a fyzickej aktivity v živote človeka

277clanok_1_1

V súčasnej dobe veľmi narastá výskyt civilizačných chorôb, ktoré spôsobujú predčasnú smrť, nehovoriac o následkoch na zdraví občanov. Dnes vieme, že príčinou tohto stavu je nesprávny životný štýl, hlavne nevhodné stravovanie a nedostatočná fyzická a pohybová aktivita. Značná časť ľudí má zvýšenú hladinu tukových látok, najmä cholesterolu. Príčinou tučnoty je nepomer medzi príjmom a výdajom energie – preto tak veľmi zdôrazňujeme význam pohybu. Pohyb je jediná možná cesta (okrem dodržiavania zásad zdravej výživy) na zlepšenie veľmi nepriaznivého zdravotného stavu. Dostatok pohybu je nevyhnutnosťou dnešnej pretechnizovanej doby, ak si chceme uchovať zdravie. Pohyb je aj návratom človeka k prírode. Dobré zdravie je základom pre radostný život a aktívnu prácu, ktorá nás uspokojuje, pre zlepšenie kvality života. Pri dobrom zdraví sa dá pozerať s humorom aj na mnohé nepríjemné a znepokojujúce veci. Jedným z hlavných faktorov správneho životného štýlu je práve potreba každodenného pohybu, akejkoľvek formy fyzickej aktivity, či rekreačného športovania.
Človek je tvor vynaliezavý a oddávna sa snažil uľahčiť si svoju prácu, zmierniť fyzickú námahu. Za toto pohodlie, za sedavý spôsob života (pred obrazovkou televízora či počítača) musí dnes človek platiť vysokú cenu a krutú daň v podobe civilizačných chorôb. Preto by nás nepriaznivý zdravotný stav mal vyburcovať k fyzickej aktivite. Veď len zdravý človek môže plnohodnotne produkovať materiálne hodnoty, môže podávať požadovaný pracovný výkon. Všetci síce kladieme zdravie na 1. miesto v rebríčku hodnôt – ako našu najcennejšiu hodnotu, ale pre zdravie musí každý jednotlivec aj niečo konkrétne a aktívne urobiť – a robiť to po celý život.
Pohybová aktivita má rôzne podoby, ale cieľ je len jeden a to spoločný – byť zdravý (mať teda pocit radosti, pohody, spokojnosti a šťastia). Práca v záhradke, turistika či rôzne druhy rekreačnej športovej činnosti, teda pohyb na čerstvom vzduchu a v prírode prispievajú okrem zvyšovania telesnej zdatnosti aj k vytváraniu pocitu psychickej pohody, pozitívne pôsobia na stresy i pri depresiách. Je len samozrejmé, že k zdravému pohybu a spôsobu života už vôbec nepatria cigarety, alkohol či drogy – teda negatívne životné návyky.
Vplyv pohybu na zdravie človeka

 

  • 1. Zlepšuje zdravotný stav priaznivým ovplyvnením všetkých telesných systémov; zvyšuje sa najmä výkonnosť srdcovocievneho i dýchacieho systému, metabolizmu; prispieva k rozvoju kostry a svalstva, zlepšuje svalovú silu i ohybnosť kĺbov, ako i koordináciu a pohotovosť; je to výborný prostriedok na prevenciu osteoporózy, čiže rednutia kostí vo vyššom veku; je aj výbornou prevenciou pred vysokým krvným tlakom, cukrovkou a mnohými inými závažnými chorobami.
  • 2. Znižuje hladinu cukru, tukov a najmä cholesterolu v krvi, ako jedného z hlavných rizikových faktorov srdcovocievnych chorôb.
  • 3. Zvyšuje imunitu – obranyschopnosť organizmu, organizmus je odolnejší voči mnohým bežným chorobám, alebo choroby prebiehajú potom miernejšie. Je to cesta k otužovaniu nášho organizmu.
  • 4. Dáva nám viac životnej energie, elánu – lepšie sa cítime.
  • 5. Zlepšuje nám silu a kondíciu a zvyšuje nám sebadôveru.
  • 6. Poskytuje zvýšenú schopnosť telesného a duševného uvoľnenia, zlepšenie nálady a pocitu radosti zo života, zlepšenie spánku. (napr. prechádzka pred spaním je najvhodnejší „liek“ proti nespavosti).
  • 7. Zlepšuje schopnosť sústredenia sa a vytrvalosti.
  • 8. Znižuje napätie a stresy, premáha úzkosť a strach, prináša zábavu, pomáha nadväzovať priateľstvá.
  • 9. Pomáha udržiavať štíhlu líniu, je to najlepší a zároveň najlacnejší prostriedok proti tučnote.
  • 10. Fyzická aktivita môže predĺžiť mladosť a oddiali starobu, udrží človeka sviežeho, ohybného, mobilného i práceschopného až do pokročilého veku – do staroby.

 

Vhodnosť pohybu – nie je pohyb ako pohyb
Treba si zvyknúť na sústavnú a pravidelnú pohybovú aktivitu, a to už od mladosti. Najvhodnejšie druhy rekreačného športovania sú plávanie, cyklistika, rôzne loptové hry a hlavne častá a dlhšia chôdza (ako najprirodzenejší ľudský pohyb) – teda turistika. Treba sa snažiť čo najviac chodiť pešo, nepoužívať výťah, či pohyblivé schody. K najúčinnejším druhom pohybu patrí chôdza do schodov, či do kopca (nie však u ľudí s chorobami srdca). Tiež možno použiť aj „ niektoré finty“ – napr. na MHD nastúpiť o zástavku neskôr a zároveň potom vystúpiť o zástavku skôr, chodiť do práce pešo, príp. na bicykli (pokiaľ je to možné). To je odporúčanie hlavne pre tých, ktorí sa vyhovárajú „na nedostatok času“ – ale na pohybovú aktivitu si treba čas nájsť vždy (hoci i cez víkendy). Treba premôcť lenivosť a pohodlie. Vhodný je aj beh, v zime lyžovanie, najmä beh na lyžiach. Účinné sú rôzne relaxačné techniky – joga, aerobik, strečing i cvičenie vo fitnescentrách. Najvhodnejšie sú aerobné vytrvalostné cvičenia v pokojnom prostredí bez prvkov súťaživosti. Veľmi vhodná je práca v záhradke, prípadne akákoľvek práca spojená s fyzickou námahou. Toto všetko sú ideálne prostriedky a spôsoby, ako znížiť napätia a stresy, hladinu cholesterolu i nadváhu) – a udržať tak organizmus v dobrej kondícii, nálade i v pohode. K pohybu patrí aj dostatočný oddych a relaxácia, primerane dlhý osviežujúci spánok. Pred každou športovou činnosťou je vhodná krátka rozcvička „na zohriatie svalov“ – slúži ako prevencia úrazov. Aby cvičenie malo želaný účinok, človek by sa mal venovať intenzívnejšiemu pohybu minimálne 30 minút a to aspoň 3-krát v týždni. Pritom sa nesmú prepínať sily, nemá sa pociťovať bolesť, nemajú sa prejavovať subjektívne nepríjemné pocity z pohybu. Dávajte prednosť vytrvalostným pohybovým aktivitám, pred silovými.
Pohyb prispôsobujeme zdravotnému stavu
Formy pohybu a telesnej aktivity sú rozmanité, každý si môže vybrať, prispôsobiť, čo je najvhodnejšie a najprimeranejšie jeho veku, fyzickému i zdravotnému stavu. Treba začínať pomaly a postupne zvyšovať záťaž (jej intenzitu i dĺžku trvania, ako i prestávky medzi záťažou). Vhodné sú cvičenia vo vode, či stacionárny bicykel. Chronicky chorí ľudia (najmä na srdce a pohybový aparát) by sa mali najskôr poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom o vhodnosti toho – ktorého druhu pohybovej aktivity. Telesné aktivity netreba preháňať, treba sa vyvarovať nepravidelnému a namáhavému i nevhodnému cvičeniu. Dôležitá je umiernenosť, cit pre mieru.
Čo môžete urobiť pre svoje zdravie ?
Pre svoje zdravie môže každý človek najviac prispieť tým, že sa bude vyhýbať negatívnym životným návykom (ako je fajčenie, alkoholizmus, drogy), bude sa vyhýbať stresovým situáciám, bude sa správne a zdravo stravovať, zabezpečí pre svoj organizmus dostatočné množstvo a štruktúru živín a bude mať dostatok pohybu a fyzickej aktivity. To všetko sú hlavné a nevyhnutné predpoklady pre udržanie nášho zdravia, pre jeho ochranu a podporu. K tomu patrí aj dodržiavanie základných pravidiel osobnej hygieny. Treba si uvedomiť, že byť fit znamená byť aj zdravý – teda tešiť sa zo života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *